Όροι & προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου thinkskin.gr

Ο δικτυακός τόπος www.thinkskin.gr εφεξής «ο Δικτυακός Τόπος» δημιουργήθηκε από και για λογαριασμό της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «THINK SKIN Ε.Ε.» που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή και επί της λεωφόρου Μεσογείων αριθ. 411, με ΑΦΜ: 801223047 (στο εξής «Εταιρεία») και αποτελεί πνευματική της ιδιοκτησία, σύμφωνα με το νόμο “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τις οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα.

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ Οι υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου σας προσφέρονται με τους ακόλουθους όρους χρήσης, του οποίους και καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και συναινείτε στην εφαρμογή τους. Κατά συνέπεια με την πρόσβαση και ανάγνωση του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου αποδέχεστε χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις. Ο παρών Δικτυακός Τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικα άτομα, ήτοι άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Σε κάθε περίπτωση, χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου από ανηλίκους δεν μπορεί να επιφέρει καμία απολύτως ευθύνη της διαχειρίστριας του Δικτυακού Τόπου Εταιρείας, δεδομένου ότι αυτή θα έχει γίνει κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας ή και με την επίβλεψη των εχόντων τη μέριμνά των.
 2. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ/ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Πληροφορίες που θα βρείτε στον παρόντα Δικτυακό Τόπο σχετικά με ιατρικές θεραπείες ή υπηρεσίες-θεραπείες κοσμετολογίας, παθήσεις του δέρματος και όχι μόνο, συμπτώματα αυτών, θεραπείες ή προτάσεις αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία σας παρέχονται από την Εταιρεία και προορίζονται για γενική πληροφόρηση. Φαρμακευτικά προϊόντα που ενδέχεται να αναφέρονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, μπορεί να είναι διαθέσιμα μόνο με συνταγή επαγγελματία υγείας, ο οποίος έχει την δικαιοδοσία να χορηγεί φαρμακευτικά προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση η αναφορά σε οποιοδήποτε φαρμακευτικό ή άλλο σκεύασμα δεν συνεπάγεται με τίποτα παρότρυνση λήψης του χωρίς προηγούμενη συμβουλή ειδικού ή ιατρού. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν επ’ ουδενί πλήρη ιατρική πληροφόρηση. Σε περίπτωση που πάσχετε και από κάποιο νόσημα επισκεφθείτε έγκαιρα τον ιατρό σας καθότι δεν παρέχεται προσωπική ιατρική διάγνωση ή εξειδικευμένη θεραπευτική συμβουλή μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου.
 3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Έχετε ελεύθερη πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο όμως μπορείτε μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, να διαβάσετε, αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από τον Δικτυακό Τόπο συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των ηχητικών αρχείων ή των βίντεο, εφεξής «Περιεχόμενο». Δεν έχετε το δικαίωμα, να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταβιβάσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, αναμεταδώσετε ή να κάνετε χρήση-παρουσίαση σε τρίτους (νέο κοινό) του Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου για εμπορικό ή περαιτέρω ενημερωτικό σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Οφείλετε να διατηρείτε και να αναπαράγετε όλες τις σημάνσεις βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη σήμανση ιδιοκτησίας που περιέχεται στο Περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση που κάνετε λήψη (download). Πρέπει να θεωρήσετε πως οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στον Δικτυακό Τόπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας, παρά μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτούς όρους και τις προϋποθέσεις ή εντός του κειμένου αυτού του Δικτυακού Τόπου. Η Εταιρείας δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η χρήση του περιεχομένου αυτού του Δικτυακού Τόπου εκ μέρους σας δεν θα αποτελέσει παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν ή δεν συνδέονται με την Εταιρεία. Με εξαίρεση την προαναφερθείσα περιορισμένη σε έκταση άδεια, δεν σας χορηγείται ή παραχωρείται καμία άδεια ή δικαίωμα σε οποιαδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή / και πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή άλλου τρίτου.
 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES Στην Εταιρεία αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με ευθύνη και πιστεύουμε ότι τα δεδομένα σας πρέπει να συλλέγονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Γι’ αυτό, όλα τα συστήματα του Κέντρου μας, αλλά και ο ιστότοπός μας, thinkskin.gr, έχουν σχεδιαστεί με τα κατάλληλα συστήματα, ώστε να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων ήτοι το Γενικό Κανονισμό ΕΕ 679/2016 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).Η παρούσα Πολιτική έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 411, τηλ. 210 6080730, η οποία και είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας χορηγείτε. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα κάθε φορά που τα παρέχετε στο Κέντρο  μας, καθώς και όταν χρησιμοποιείτε το www.thinkskin.gr και να σας ενημερώνει για όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του νέου GDPR που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρεία στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της, τηρούνται αυστηρά με απόλυτη εχεμύθεια, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ιατρικό Απόρρητο).

  4.1. Τι είναι γενικώς τα προσωπικά δεδομένα;
  Απλά Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, καθώς και το e-mail. Επιπλέον προσωπικά δεδομένα αποτελούν και ορισμένα τεχνικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP σας ή οι ιστοσελίδες από τις οποίες εισήλθατε στο site μας κ.α.

  4.2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία και με ποιο σκοπό επεξεργασίας τους;
  Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται αφενός για σκοπούς άμεσα συνδεδεμένους με τις υπηρεσίες που μας ζητάτε και σας προσφέρουμε ή/και για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.Στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας μας, όπως είναι αναμενόμενο, λαμβάνουμε και προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών και ιδίως δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας. Πάντοτε προτού λάβουμε και επεξεργαστούμε αυτού του είδους τα δεδομένα, φροντίζουμε να μας έχετε δώσετε τη ρητή και σαφή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν η επεξεργασία γίνεται βάσει εκ του νόμου υποχρεώσεώς μας, σε κάθε δε περίπτωση θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού.Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα σας δεν καθίστανται δημοσίως γνωστά, ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν εσείς οι ίδιοι δώσετε την συγκατάθεσή σας ή πάντως σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Νόμο και στους παρόντες όρους.

  4.3 Χρήση Cookies
  Οι Xρήστες του Δικτυακού Τόπου δύνανται να περιηγηθούν σε αυτόν είτε ως απλοί επισκέπτες είτε πραγματοποιώντας εγγραφή. Ειδικότερα, δύνανται να επιλέξουν να εγγραφούν στο newsletter του ιστότοπου www.thinkskin.gr, οπότε και τους ζητούνται δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμό τους και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).Η Εταιρεία κατά την πλοήγηση σας στο www.thinkskin.gr διατηρεί το δικαίωμα να συλλέξει προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς μέσω δικών μας Cookies (First Party Cookies) ή και τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε (Third Party Cookies). Εφόσον γίνεται χρήση Cookies από το Δικτυακό Τόπο, ενημερώνεστε γι’ αυτό και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να θέλετε να γίνει χρήση ή όχι. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή προσωρινά και μεταδίδονται στον server μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κανένα αρχείο Cookie δεν συλλέγει πληροφορίες και δεν λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Τα στοιχεία που συλλέγουν τα Cookies για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων, που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Διαδικτυακού μας Tόπου, τα προϊόντα και τις διαφημίσεις που βλέπετε, την IP διεύθυνση της συσκευής σας και γενικά δημογραφικά στοιχεία για εσάς όπως φύλο, ηλικία, τόπο διαμονή.Επιπλέον, χρησιμοποιούνται από εμάς για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς έρευνας αγοράς με σκοπό τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών.Με την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο συναινείτε στην επεξεργασία από την Εταιρεία των πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξει από εσάς με τη χρήση των Cookies. Μπορείτε πάντοτε να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω των ειδικών ρυθμίσεων του site μας για τα Cookies, ωστόσο ενδεχομένως ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην λειτουργούν πλήρως.Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε το Google Analytics (GA) για να παρατηρήσουμε τη δραστηριότητα των χρηστών. Θα χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο.Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Το GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, ωστόσο η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία.

  Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Χρηστών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων, ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα, πέρα από τα Newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/Χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Δικτυακό Τόπο. Η διεύθυνση IP κρατείται σε αρχείο  για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του Δικτυακού Τόπου (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση του Χρήστη, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το Δικτυακό Τόπο δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

  Εκτός από τις πληροφορίες που καλύπτονται από την Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οποιαδήποτε κοινοποίηση υλικού που μεταβιβάζουν οι Χρήστες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλον τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή παρόμοιου υλικού, θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και μη προστατευόμενη από δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους Δικτυακούς Τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δικτυακός Τόπος για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο εκάστοτε Χρήστης που τους ακολουθεί.
 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Δικτυακός Τόπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο Δικτυακός Τόπος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι Χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Οι Χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Ο Δικτυακός Τόπος δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του θα παρέχονται αδιάλειπτα και χωρίς λάθη. Σε περίπτωση απώλειας, ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στον επισκέπτη / Χρήστη από τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα του Δικτυακού Τόπου, ο Δικτυακός Τόπος δεν φέρει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε ευθύνη ανεξαρτήτως πως θα προκληθεί, απεναντίας έχει το δικαίωμα ποινικής ή αστικής δίωξης προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα δυσφημήσει ή θα συκοφαντήσει ή θα παραποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου. Ο Δικτυακός Τόπος δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι όποια λάθη (τυπογραφικά ή άλλες τυχόν ανακρίβειες) θα διορθώνονται. Συνεπώς οι πληροφορίες πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά από τους επισκέπτες, καθώς ούτε η Εταιρεία ούτε άλλος τρίτος ο οποίος συμμετείχε στην δημιουργία, κατασκευή ή παροχή του Δικτυακού Τόπου, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε άμεση, τυχαία, επακόλουθη, έμμεση ζημιά, σε συνέχεια της πρόσβασης, χρήσης ή αδυναμίας αυτού του Δικτυακού Τόπου ή για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου.Επίσης ο Δικτυακός Τόπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
 3. ΕΝΑΡΞΗ / ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Δικτυακός Τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.
 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι Χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι ο Δικτυακός Τόπος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους Χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
 5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτυακού Τόπου και του Χρήστη υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση ο Δικτυακός Τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή/και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Αναθεωρήσεις τέτοιου είδους είναι δεσμευτικές για εσάς, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα και να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις που σας δεσμεύουν. Εάν κάποιος Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου. Σχετικά με κάθε διαφορά, που έχει ως ιστορική αιτία την παρούσα σύμβαση, μέλλουσα να προκύψει μεταξύ αφενός των χρηστών ή τρίτων προσώπων και αφετέρου Δικτυακού Τείτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, είτε μετά τη λύση ή τη λήξη της, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη τα Δικαστήρια των Αθηνών.